Wsparcie weteranów

Mając na celu wsparcie środowiska weteranów Wojsk Specjalnych i innych rodzajów SZ zaplanowaliśmy do realizacji dwa turnusy wypoczynkowo regeneracyjne, poprzez które chcemy umożliwić weteranom oraz członkom najbliższej rodziny odreagowanie psychologiczne, regenerację sił i redukcję stresu związanego z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych, zawodowych i rodzinnych. Wszystkich chcących włączyć się w naszą Czytaj dalej…

Wsparcie w organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin żołnierzy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej !

Mając na uwadze realizację naszych celów statutowych, w tym pomoc rodzinom żołnierzy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy akcję wsparcia. Wsparcia można udzielać przekazując środki finansowe na pokrycie pobytu na zorganizowanych formach wypoczynku lub udostępniając miejsca na realizowanych turnusach. Czytaj dalej…

Zbiórka funduszy na walkę z korona wirusem !

Każdego dnia w działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii  zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy, bezpośrednio narażonych na kontakt z wirusem. Ta liczba z każdym dniem zwiększa się. Żołnierze wykonują różne zadania, m.in. uczestniczą we wspólnych patrolach z Policją, wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej, pomagają osobom starszym Czytaj dalej…