Zgłoszenia na rzecz beneficjenta może dokonać członek rodziny, opiekun prawny lub inna osoba, jeżeli beneficjent jest osobą niepełnoletnią lub nie posiada zdolności do czynności prawnych


Klikając przycisk „Wyślij”, akceptujesz regulamin.