Fundacja PRO PATRIA powstała aby pomagać żołnierzom Wojsk Specjalnych oraz członkom ich rodzin.

Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy


BENEFICJENT

Wypełniają beneficjenci pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych

INNA OSOBA

Zgłoszenia na rzecz beneficjenta może dokonać członek rodziny, opiekun prawny lub inna osoba, jeżeli beneficjent jest osobą niepełnoletnią lub nie posiada zdolności do czynności prawnych


Przed wypełnieniem i wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielania pomocy.

Pomagamy

także żołnierzom innych rodzajów sił zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące możliwości uzyskania pomocy prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres internetowy Fundacji.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.

Formularz pomocy

Każde zgłoszenie jest dokładnie analizowane, a decyzja o rozpoczęciu akcji pomocowej zależy od wagi problemu, pilności udzielenia pomocy
i aktualnych możliwości Fundacji.