OBOZY WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MILITARNE OBOZY KOMANDOSA – PRZERWANKI 2022”

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA organizuje wakacyjne obozy militarne, na które zapraszaj dzieci, młodzież, studentów w wieku 13 – 23 lat. Wypoczynek zaplanowany jest w trzech terminach:

16 – 26 lipiec 2022 r.; 26 lipiec – 05 sierpień 2022 r.; 05 – 15 sierpień 2022 r.;

Miejsca na turnusach przeznaczone są częściowo dla dzieci żołnierzy, poległych lub poszkodowanych podczas wykonywania zadań w misjach zagranicznych.

Program obozu obejmuje:

 • Topografia
 • Zajęcia survivalowe
 • Ratownictwo medyczne
 • Bytowanie w terenie przygodnym
 • Taktyka działań specjalnych
 • Zajęcia z technik linowych (mosty linowe, kolejki tyrolskie, wychodzenie po linie i inne)
 • Gry wojenne – paintball i ASG
 • Strzelanie z łuku i kuszy
 • Gry terenowe
 • Samoobrona

Ponadto po zajęciach programowych możliwość korzystania z:

 • Przystani ze sprzętem wodnym (kajaki, rowerki wodne, łódki).
 • Bezpiecznego kąpieliska.

Liczba uczestników: 25 – 40 osób. Zapewniamy jednego wychowawcę na 15 uczestników.

Kadra kierownicza i dydaktyczna:

Komendant Obozu i Zastępca Komendanta Obozu.

Wykwalifikowani Instruktorzy – byli żołnierze Wojsk Specjalnych.

Wychowawcy kolonijni. Jeżeli grupa z jednej placówki oświatowej liczy 15 osób, to pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) wychowawcy jadącego z tą grupą jest bezpłatny.

Co zabrać ?

Listę potrzebnych rzeczy prześlemy po wpłacie zaliczki.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POBYTU NA OBOZOWISKU.

Baza Obozowa CYRANKA jest ośrodkiem podległym organizacyjnie Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Adres: Baza Obozowa Hufca ZHP Otwock CYRANKA, Przerwanki,
11-610 Pozezdrze. Baza znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych.

Bezpieczeństwo na obozowisku.

Miejsce obozu jest nadzorowane 24 godziny na dobę. Nie dopuszcza się wejścia na teren obozowiska osób postronnych. Na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz posiadania
i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania innych niedozwolonych substancji.

Na terenie bazy są wyznaczone i oznaczone drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki na wypadek ewakuacji. Komendant obozu odpowiada za przeprowadzenie treningu ewakuacji. Bezpieczeństwo p.poż. zabezpiecza się poprzez ustawienie oznaczonych punktów z gaśnicami
w miejscu dostępnym dla uczestników obozu.

Zakwaterowanie.

Zakwaterowanie w namiotach – 5-6 uczestników w namiocie. Namiot jest wyposażony
w odpowiednią liczbę łóżek polowych, na każdym łóżku materac i koce.

Niemniej, każdy uczestnik obozu musi posiadać własny śpiwór na potrzeby bytowania
w terenie podczas zajęć surwiwalowych.

Posiłki.

Każdy uczestnik obozu ma zapewnione cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Podwieczorki są wydawane przy obiedzie lub kolacji. Posiłki wydawane są
w godzinach: śniadanie – 8:00; obiad – 13:00; kolacja – 18:00. Uczestnicy spożywają posiłki we własnych naczyniach (menażkach). Na stołówce są dostępne bez ograniczeń podstawowe produkty (pieczywo, masło, ketchup, musztarda, dżem itp.). Wszyscy uczestnicy obozu są zobowiązani do samodzielnego mycia własnych naczyń w miejscu do tego przeznaczonym.

Opieka medyczna

W bazie zatrudniony jest personel medyczny. Do personelu medycznego należy decyzja w sprawie zatrzymania uczestnika obozu w izolatce, konieczności wyjazdu do przychodni lub do szpitala. W przypadku konieczności wyjazdu do lekarza lub szpitala transport zapewnia komendant bazy. Wraz z uczestnikiem musi jechać wychowawca, który zajmuje się wszystkimi formalnościami w przychodni lub szpitalu. W bazie znajduje się ambulatorium wyposażone w podstawowe środki (leki i materiały opatrunkowe). W przypadku konieczności wykupienia leków, które nie są dostępne w ambulatorium decyzję w sprawie wykupienia leków podejmuje komendant obozu w porozumieniu z opiekunem prawnym. Personel medyczny w przypadku interwencji musi mieć dostęp do karty kwalifikacyjnej uczestnika. Personel medyczny jest zobowiązany do przeglądu kart kwalifikacyjnych na początku każdego obozu. Wszyscy wychowawcy mają obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na podjęcie pracy.

Baza posiada własne, strzeżone kąpielisko.

Uczestnicy obozów mają prawo do korzystania z kąpieli w jeziorze w miejscu wyznaczonym oraz w terminie wyznaczonym przez kadrę obozu i uzgodnionym z ratownikiem wodnym pełniącym dyżur na kąpielisku. Kąpiel w jeziorze pod nieobecność ratownika jest zabroniona.

Sanitariaty

Na terenie bazy znajduje się budynek sanitarny z prysznicami, toaletami i umywalkami.
W sezonie letnim na terenie bazy uruchamiane są dodatkowe kontenery sanitarne wyposażone w toalety, prysznice i umywalki.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Ubezpieczenie: każdy uczestnik jest ubezpieczony. Koszt ubezpieczenia wliczony w cenę.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń prosimy dokonywać pod nr tel.: tel. 530530774 lub na adres poczty elektronicznej biuro@fundacjapropatria.pl

Po dokonaniu zgłoszenia Organizator prześle do wypełnienia kartę kwalifikacyjną oraz umowę uczestnictwa – oryginał należy dostarczyć w dniu przyjazdu.

Po dokonaniu rejestracji należy dokonać wpłaty:

Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 zł należ wpłacić do 30 marca 2022 r.

Pozostałą kwotę do dnia 10 czerwca 2022 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek fundacji podany na stronie internetowej podając
w tytule wpłaty:

„imię i nazwisko „Przerwanki 2022 + termin turnusu” – zaliczka”

„imię i nazwisko „Przerwanki 2022 + termin turnusu” – całość wpłaty”

Transport:

Zapewniamy autokar. Czas i miejsce zbiórki do wyjazdu po ustaleniu pełnej listy uczestników.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod wskazany wyżej numer telefonu.

Cena za osobę:

2 290,00 zł

Kategoria:

Integracja

Termin zapisów:

30-03-2022

Lokalizacja:

Ośrodek nad jeziorem Goldapiwo

Status kursu:

Zapisy trwają

Kategorie: