Zajmujemy się


Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA została powołana dla realizacji celów określonych w statucie Fundacji.

Fundacja realizuje cele użyteczne społecznie wykorzystując środki finansowe, materialne i niematerialne uzyskane z dobrowolnych zbiórek publicznych oraz ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Działalność gospodarcza prowadzona jest głównie w obszarach szkoleń, edukacji oraz imprez integracyjnych i „team building”.
  • Fundacja dysponuje szerokim gronem specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w dziedzinach niedostępnych na rynku cywilnym. Posiada profesjonalną bazę szkoleniową w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Współpracuje z wieloma instytucjami i ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju.
  • Oferta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej skierowana jest zarówno do przedstawicieli administracji państwowej, biznesu, a także uczelni wyższych, placówek oświatowych i osób prywatnych.


Władze Fundacji

Zarząd

Adam Michalczyk

Prezes

Vice prezes

Rada Fundacji

Krzysztof Hurtak

Przewodniczący

Krzysztof Koselski
Arkadiusz Halicki
Jan Sokalski
Piotr Zieliński
Robert Zieliński