Ogłoszenie współpracy w ramach wolontariatu

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną. Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów Sił Zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie Czytaj dalej…

Ogłoszenie współpracy w ramach wolontariatu – tłumaczenia

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną. Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów Sił Zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie Czytaj dalej…