Wypoczynek dla dzieci

Mając na uwadze realizację naszych celów statutowych, w tym pomoc rodzinom żołnierzy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy akcję wsparcia.
Wsparcia można udzielać przekazując środki finansowe na pokrycie pobytu na zorganizowanych formach wypoczynku lub udostępniając miejsca na realizowanych turnusach.
Wpłaty przyjmujemy do dnia 15 czerwca 2020 r.
Deklaracje o możliwości przyjęcia dzieci na wypoczynek prosimy przesyłać na adres: biuro@fundacjapropatria.pl lub telefonicznie 518 996 896, 530 530 774, 882 075 505,
do dnia 15 czerwca 2020 r.
Z góry serdecznie dziękujemy z zaoferowaną pomoc !

Jak pomóc

Wszystkich chcących włączyć się w naszą akcję prosimy o dokonywanie wpłat na konto fundacji: 68 1090 2590 0000 0001 4437 7259, z podaniem w tytule wpłaty „wakacje 2020”.

Nasz cel

zł 22 500,00

Zbieramy do

06/15/2020

Status akcji

Zakończona
Kategorie: