Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA wspiera żołnierzy WOT w szkoleniu z technik linowych. Kolejny etap szkolenia obejmował naukę wykonywania zjazdów na linie z budynków. Szkolenia te mają na celu przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań z wykorzystaniem technik linowych w działaniach ratowniczych i ewakuacyjnych, w ramach reagowania kryzysowego oraz prowadzenia działań nieregularnych na potencjalnym polu walki, m.in. w terenie zurbanizowanym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *