Zakończyliśmy zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla żołnierzy, a także dla kombatantów. Z uzyskanych środków zakupiliśmy maseczki do ochrony górnych dróg oddechowych przed koronawirusem.

W dniu 04 listopada 2020 r. w porozumieniu z Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 'Dom Kombatanta’ w Lublińcu Panią mgr Jadwigą Kozicką przekazaliśmy 260 szt. maseczek ochronnych na zaspokojenie bieżących potrzeb kombatantów i personelu Domu Kombatanta. Akcje pomocy będą kontynuowane w miarę naszych możliwości.