Porozumienie o wzajemnej współpracy zostało podpisane przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, Rektora uczelni oraz mgr Adama Michalczyka Prezesa Fundacji Pro Patria, 
w obecności mgr Wacława Kubiesa – Kierownika Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH oraz mgr Sylwestra Niećko Wiceprezesa Fundacji. Na podstawie porozumienia mogliśmy zaproponować zatrudnienie pierwszego naszego wykładowcy, którym jest pułkownik rezerwy, były żołnierz Wojsk Specjalnych. Posiada On unikalną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego jak i międzynarodowego zdobytą podczas wielu lat doświadczeń, pełniąc wysokie stanowiska zarówno w kraju jak i za granicą. Ma wysoką świadomość i orientację w zakresie procesów zachodzących w dziedzinie bezpieczeństwa wewnątrz kraju, w systemie regionalnym w Europie i na świecie. Odpowiadał za szkolenie specjalistyczne jednostek Wojsk Specjalnych, odpowiadał za działalność operacyjną 
i planistyczną, zarządzanie kryzysowe i operacyjne użyciem pododdziałów bojowych jednostek Wojsk Specjalnych. Stworzona przez Fundację i Uczelnię możliwości wykorzystania tego potencjału będzie na pewno korzystna dla studentów, którzy otrzymają możliwość dyskusji 
z człowiekiem, który w praktyce decydował i miał wpływ na wydarzenia na teatrach działań bojowych.

Kategorie: Wiadomości