W dniu 8 czerwca 2020 r. członkowie Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA z siedzibą w Katowicach, Adam Michalczyk – Prezes oraz Sylwester Niećko – Wiceprezes, spotkali 
z Panem Tomaszem Kajkowskim w siedzibie Muzeum Dywizjonu 303, które zlokalizowane jest
w miejscowości Napoleon, k. Częstochowy. (Prywatnie wszyscy panowie są przyjaciółmi, którzy służyli razem w 1 Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu).

Głównym celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Fundacją, a Muzeum 
w zakresie wzajemnej promocji oraz upowszechniania informacji o działalności obu podmiotów. Wszyscy wyrazili wolę takiej współpracy.

Muzeum jest poświęcone Polskiemu Lotnictwu od początków awiacji kształtującej się na terenach II RP po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Wojny Światowej i Bitwy o Anglię. Całość przedsięwzięć związanych z powstaniem Muzeum i ekspozycja jest sfinansowana przez pana Tomasza Kajkowskiego, byłego żołnierz zawodowego 1 Pułku Specjalnego Komandosów. W swoich założeniach Muzeum Dywizjonu 303 realizuje misję upowszechniania w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży szkolnej, wiedzy o bohaterskich czynach lotników polskich w okresie II WŚ i ich decydującym wkładzie w obronę Wysp Brytyjskich podczas bitwy o Anglię.

Polecamy wszystkim i zachęcamy do odwiedzania Muzeum, bo to jedyne miejsce, w którym można zobaczyć tak wiele oryginalnych eksponatów, rzeczy osobistych pilotów najsławniejszych naszych dywizjonów lotniczych okresu II Wojny Światowej. http://www.muzeum303.pl/ 

Muzeum powstało z wielkiej pasji Tomka, pasji do latania, munduru i do historii lotnictwa RP, dlatego czas tam spędzony na pewno dostarczy wszystkim dużo satysfakcji.

Od dnia 10 października 2017 roku zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego DDK – WM.603.118.2017. ZG muzeum jest powołane do życia i wpisane do wykazu muzeów prowadzonym w biuletynie informacji Publicznej pod pozycją 384 jako Prywatne Muzeum Lotnictwa.

Kategorie: Wiadomości