Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 czerwca 2020 r. Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA z siedzibą w Katowicach dołączyła do grona partnerów Centrum Kształcenia Służb Mundurowych działającego w strukturach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Porozumienie o wzajemnej współpracy zostało podpisane przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, Rektora uczelni oraz mgr Adama Michalczyka Prezesa Fundacji Pro Patria, w obecności mgr Wacława Kubiesa – Kierownika Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH oraz mgr Sylwestra Niećko Wiceprezesa Fundacji.

Głównym celem porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia studentów, a zwłaszcza prowadzenie wykładów i ćwiczeń w przedmiotach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz prowadzenie szkoleń w formie ćwiczeń i obozów w tematyce związanej 
z obronnością i bezpieczeństwem.

Uczelnia i Fundacja będą wzajemnie wspierały się w organizowaniu kursów, seminariów oraz konferencji naukowych, tematycznie związanych  działalnością obronną oraz delegowaniu  ekspertów spośród żołnierzy Wojsk Specjalnych do udziału w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię.

Uczelnia będzie umożliwiać Fundacji promowanie jej działalności na terenie obiektów Szkoły, 
w szczególności służby w jednostkach Wojsk Specjalnych, a także będzie upowszechniała informacje 
o Fundacji oraz działalności prowadzonej na rzecz Szkoły i wspólnie ze Szkołą w wydawnictwach Szkolnych i mediach elektronicznych, na zasadzie wzajemności.

Fundacja będzie również umożliwiała studentom i pracownikom Uczelni zdobywanie doświadczeń zawodowych podczas realizacji projektów prowadzonych przez Fundację na zasadzie wolontariatu, 
a także będzie przyjmowała studentów Uczelni na praktyki i staże zawodowe oraz w celu prowadzenia prac związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.

Kategorie: Wiadomości