Mając na uwadze realizację naszych celów statutowych, w tym pomoc rodzinom żołnierzy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy akcję wsparcia.

Wsparcia można udzielać przekazując środki finansowe na pokrycie pobytu na zorganizowanych formach wypoczynku lub udostępniając miejsca na realizowanych turnusach.

Wszystkich chcących włączyć się w naszą akcję prosimy o dokonywanie wpłat na konto fundacji: 68 1090 2590 0000 0001 4437 7259, z podaniem w tytule wpłaty „wakacje 2020”.

Wpłaty przyjmujemy do dnia 15 czerwca 2020 r.

Deklaracje o możliwości przyjęcia dzieci na wypoczynek prosimy przesyłać na adres: biuro@fundacjapropatria.pl lub telefonicznie 518 996 896, 530 530 774, 882 075 505, 
do dnia 15 czerwca 2020 r.

Z góry serdecznie dziękujemy z zaoferowaną pomoc !

Kategorie: Nasze akcje