Każdego dnia w działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii  zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy, bezpośrednio narażonych na kontakt z wirusem. Ta liczba z każdym dniem zwiększa się. Żołnierze wykonują różne zadania, m.in. uczestniczą we wspólnych patrolach z Policją, wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej, pomagają osobom starszym i kombatantom. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć te działania ogłaszając zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla żołnierzy, a także dla kombatantów.

Wszystkie osoby chcące włączyć się w naszą akcję prosimy o dokonywanie wpłat

Kategorie: Nasze akcje