W dniach 19-21 marca 2020 r. w hali EXPO, przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie organizowany jest po raz kolejny Festiwal Zawodów. Rok rocznie blisko 150 wystawców z Małopolski, w tym szkoły branżowe, mundurowe i szkoły zagraniczne prezentują swoje bogate oferty edukacyjne, zachęcając odwiedzających uczniów szkół podstawowych do wyboru dalszej ścieżki zawodowej właśnie w ich placówce. Poprzednią edycję Festiwalu Zawodów w Małopolsce odwiedziło ponad 30 tys. osób. W bieżącym roku swoje stoisko w czasie Festiwalu będzie miała także Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA. Fundacja zaprezentuje ofertę edukacyjną i szkoleniową, a także propozycje wypoczynku letniego w formie obozów szkoleniowych. Obecność podczas tego przedsięwzięcia będzie także okazją do promocji Wojsk Specjalnych w społeczeństwie, zgonie z przyjętym celem Statutowym.

Kategorie: Wiadomości