Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną. Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów Sił Zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

Poszukujemy osoby pełnoletniej do wykonania tłumaczenia na język angielski strony internetowej Fundacji oraz wykonywania innych zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem Fundacji. 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego – filologia angielska, także student/ka ostatnich lat studiów, 

• chęci działania na rzecz organizacji społecznej, 

• kreatywności i otwartości na nowe wyzwania, 

• komunikatywności i otwartości na innych ludzi, 

• terminowości i odpowiedzialności, 

• zamieszkania na terenie Katowic i okolice. 

Zadania: 

• tłumaczenie strony internetowej Fundacji, 

• tłumaczenia ogłoszeń i ofert, 

• inne zadania związane z tłumaczeniem. 

Oferujemy: 

• szkolenie na stanowisku pracy, 

• możliwość uczestniczenia w niektórych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację, bezpłatnie, 

• zdobycie ciekawych doświadczeń w pracy w środowisku żołnierzy Wojsk Specjalnych. 

Inne: 

CV wraz z Listem Motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: biuro@fundacjapropatria.pl 

CV i LM musi zawierać klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kategorie: Wolontariat