Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 stycznia 2020 r. Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000824554. Ostatnie działania organizacyjne zakończyliśmy w dniu 
14 lutego 2020 r. i formalnie z tym dniem rozpoczynamy naszą działalność. 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z celami oraz zakresem działalności Fundacji. 

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb wykorzystując specjalnie przygotowany elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowe Fundacji w zakładce „potrzebuję pomocy”.

Wszystkim, którym nie jest obojętny los byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i członków ich rodzin, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie w służbie dla Ojczyzny i Narodu i obecnie znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, już teraz dziękujemy za przekazaną pomoc materialną i niematerialną. 

Zapraszamy do korzystania z naszych ofert szkoleniowych, edukacyjnych i innych, z których uzyskane środki przeznaczamy dla beneficjentów Fundacji.

Kategorie: Wiadomości